دانلود کار تحقیقی رشته حقوق
برای راهنمای بیشتر و مشاهده فهرست کلی مطالب بر روی لیست همه فایلها کلیک کنید.
تمامی کالاها و خدمات این فروشگاه، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه میباشند و فعالیتهای این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.

بررسی رابطه سبک های دلبستگی با تعارضات زناشویی در زوجین جوان

دسته بندی : پایان نامه 1

تعداد صفحات : 88 صفحه

فصل اول: کلیات

مقدمه

بیان مسئله

اهمیت و ضرورت انجام پژوهش

اهداف پژوهش

فرضیه های پژوهش

تعریف مفاهیم پژوهش

تعریف عملیاتی مفاهیم پژوهش

فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش

مقدمه

مفهوم دلبستگی

رفتار دلبستگی

تفاوت های فردی در کیفیت دلبستگی ها

دلبستگی بزرگسالان

سبک دلبستگی ایمن

سبک دلبستگی اجتنابی

سبک دلبستگی دوسوگرا

تعریف تعارض

ابعاد تعارض

مراحل تعارضات زناشویی

پیشینه های پژوهش در ایران و جهان

فصل سوم: روش شناسی پژوهش

مقدمه

روش تحقیق

جامعه آماری

تعیین حجم نمونه

ابزار پژوهش

پرسشنامه سبک دلبستگی بزرگسالان

روایی پرسشنامه

پرسشنامه تعارضات زناشویی

روایی پرسشنامه

پایایی پرسشنامه

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه

جدول 1 و 2

یافته های پژوهش

جدول 3

جدول 4

نمودار ها

فصل پنجم: بحث، نتیجه گیری و پیشنهاد ها

بحث و نتیجه گیری

محدودیت ها و مشکلات پژوهش

پیشنهادات مبتنی بر نتایج پژوهش

پیشنهادات به محققان دیگر

خلاصه پژوهش

منابع و ماخذ

ضمیمه:

پرسشنامه تعارضات زناشویی ثنایی و براتی

پرسشنامه سبک دلبستگی هازن و شیور

بررسی رابطه سبک های دلبستگی با تعارضات زناشویی در زوجین جوان
خرید و دانلود | 57,000 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

بررسی مقایسه ای خصیصه سلطه گری و سلطه پذیری در زنان شاغل و غیر شاغل

دسته بندی : پایان نامه 1

تعداد صفحات : 60 صفحه

چکیده

فصل اول

مقدمه

موضوع پژوهش

بیان مسئله

فایده و اهمیت هدف پژوهش

فرضیه های پژوهش

تعاریف نظری

تعاریف عملیاتی

فصل دوم

سلطه گر کیست؟ سلطه پذیر کیست؟

سلطه گری و سلطه پذیری از دیدگاه روان کاوی

سلطه گری و سلطه پذیری از دیدگاه فروید

سلطه گری و سلطه پذیری از دیدگاه یونگ

سلطه گری و سلطه پذیری از دیدگاه اریک فروم

سلطه گری و سلطه پذیری از دیدگاه راسل

سلطه گری و سلطه پذیری از دیدگاه آدلر

همرنگی و همنوایی اجتماعی و نقش آن در سلطه گری و سلطه پذیری

امنیت و مکانیزم های روانی آن در نقش سلطه گری و سلطه پذیری

قدرت و ایدئولوژی مسلط

ناکامی و خشم و پرخاشگری

ترس

تعصب

خصوصیت فرد متعصب

پیش داوری، قالبهای فکری

جنسیت و نقش آن در سلطه پذیری

تحقیقات علمی انجام شده در رابطه با سلطه پذیری و نیاز به قدرت در جهان و ایران

فصل سوم

نوع پژوهش

جامعه آماری

روش نمونه گیری و تعداد نمونه منتخب

مشخصات گروه نمونه منتخب

ابزار پژوهش

روش اجرای پژوهش

اعتبار و روایی

روش تجزیه و تحلیل داده ها

فصل چهارم

بخش توصیفی

شاخص های مرکزی

بخش استنباطی و فرضیه ها

فصل پنجم

نتیجه گیری

محدودیت های پژوهش

پیشنهادات

منابع

بررسی مقایسه ای خصیصه سلطه گری و سلطه پذیری در زنان شاغل و غیر شاغل
خرید و دانلود | 49,000 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

بررسی میزان مسئولیت پذیری در حیطه خانواده و جامعه بین دانش آموزان دختر

دسته بندی : پایان نامه 2

تعداد صفحات : 99 صفحه

فصل اول: تعاریف و مفاهیم

مقدمه

آغاز زندگی اجتماعی کودک

مهمترین مراحل تحول شخصیت اجتماعی کودکان از نظر مید

جامعه پذیری

عوامل یا کارگزاران جامعه پذیری

عوامل دیگر

هدفهای جامعه پذیری

اجتماعی شدن

پاسخ به این سؤال که آیا انسان اجتماعی است

گونه های اجتماعی شدن

تأثیر هنجار ها بر اجتماعی شدن فرد

اهداف اجتماعی شدن

عوامل اجتماعی شدن

خانواده

روابط همالان

مدارس

رسانه های همگانی

سایر عوامل اجتماعی شدن

باز اجتماعی شدن

روشهای پرورش مسئولیت پذیری و رشد عزت نفس

فصل دوم: چهارچوب عملی تحقیق

موضوع تحقیق

اهداف تحقیق

هدف کلی

هدف جزئی

طرح مسئله تحقیق

فرضیات

جامعه آماری

واحد آماری

روش نمونه گیری و حجم نمونه

روش تحقیق

تعاریف و مفاهیم

پیشینه تحقیق

فصل سوم

توصیف یافته های آماری

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیات

فصل پنجم: ضمائم

نتیجه گیری

محدودیت ها

منابع و مأخذ

پرسشنامه

بررسی میزان مسئولیت پذیری در حیطه خانواده و جامعه بین دانش آموزان دختر
خرید و دانلود | 63,000 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

بررسی رابطه رفتار سازشی با سلامت روانی در والدین کودکان عقب مانده ذهنی

دسته بندی : پایان نامه 2

تعداد صفحات : 100 صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه

بیان مسأله

اهمیت و ضرورت موضوع

اهداف تحقیق

هدف اصلی

اهداف جزیی

فرضیه های تحقیق

متغیرهای تحقیق

تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش

مقدمه

جدیدترین تعریف عقب ماندگی ذهنی

عوامل موثر بر عقب ماندگی ذهنی

عوامل هیجانی و روانی

عوامل عقب ماندگی ذهنی بعد از تولد

عوامل فرهنگی و تربیتی و عقب ماندگی

مقدمه سلامت عمومی

الگو های سلامت

الگوی زیستی _ روانی _اجتماعی

نظریه ها

سلامت روان از نظر آلپورت

سلامت روان از نظر کارل راجرز

نظریه مزلو

نظریه چاهن در ارتباط با سلامت روان

ملاک های سلامت روان

عوامل مؤثر در بهداشت روانی

پیشینه ی نظری و تجربی تحقیق

الف- تحقیقات داخل کشور

ب- تحقیقات خارج از کشور

تلفیق یافته های نظری و تجربی تحقیق

فصل سوم: روش تحقیق

مقدمه

جامعه آماری

روش نمونه گیری

حجم نمونه

ابزارهای اندازه گیری و نحوه اجرا و ارزشیابی

روش نمره گذاری

روش تحقیق

شیوه انجام تحقیق

روش تجزیه و تحلیل داده ها

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه

آمار توصیفی

آمار استنباطی

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

مقدمه

بحث و نتیجه گیری

محدودیت های تحقیق

پیشنهادات

پیشنهادات پژوهشی

منابع فارسی

منابع انگلیسی

ضمائم

پرسشنامه سلامت روانی

پرسشنامه رفتار سازشی

بررسی رابطه رفتار سازشی با سلامت روانی در والدین کودکان عقب مانده ذهنی
خرید و دانلود | 65,000 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...