دانلود کار تحقیقی رشته حقوق
برای راهنمای بیشتر و مشاهده فهرست کلی مطالب بر روی لیست همه فایلها کلیک کنید.
تمامی کالاها و خدمات این فروشگاه، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه میباشند و فعالیتهای این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.

آمار علل اعتیاد جوانان

دسته بندی : آمار و احتمالات 1

تعداد صفحات : 15 صفحه

چکیده

مقدمه

تاریخچه

اعتیاد و جامعه

عوامل مؤثردرایجاداعتیاد

عوامل خانواگی

ستیزه والدین

رفاه اقتصادی خانواده

در دسترس بودن مواد مخدر

نابرابری های اقتصادی و اجتماعی

بیکاری

عقاید معتادان درباره اعتیاد و اعتقادات دینی

منابع و ماخذ

آمار علل اعتیاد جوانان
خرید و دانلود | 21,000 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

بررسی نقش معلم تربیت بدنی در رشد و باورهای دانش آموزان

دسته بندی : آمار و احتمالات 1

تعداد صفحات : 12 صفحه

مقدمه

فصل اول: کلیات

طرح مسئله

هدف تحقیق

اهمیت تحقیق

سؤالات تحقیق

فصل دوم: ادبیات تحقیق

تعریف متغیرها

دبیر یا معلم تربیت بدنی

مکان مناسب برای ورزش

مروری بر تحقیق های انجام شده

فصل سوم: روش شناسی

روش اجرا

جامعه ی مورد مطالعه

نمونه و شیوه ی نمونه گیری

ابزار اندازه گیری

روش آماری

فصل پنجم: تفسیر نتایج

تفسیر نتایج کلی

نتیجه ی فرایض

پیشنهادها

منابع تحقیق

بررسی نقش معلم تربیت بدنی در رشد و باورهای دانش آموزان
خرید و دانلود | 21,000 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

آمار درس خواندن

دسته بندی : آمار و احتمالات 0

تعداد صفحات : 7 صفحه

خلاصه

فهرست محتوا

مقدمه

جمع آوری داده ها

تجزیه وتحلیل داده ها

ارزیابی مشکلات

نتایج

نتیجه گیری

ضمیمه A پرسشنامه

ضمیمه B چگونگی محاسبه مد ، میانه ، میانگین ، واریانس، انحراف

معیار و ضریب تغییرات CV

واریانس

میانگین

انحراف معیار

ضمیمه C توضیح تفاوت بین سوال 3 و 6

آمار درس خواندن
خرید و دانلود | 10,000 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

آمار افرادی که برای دریافت خون مراجعه کرده اند

دسته بندی : آمار و احتمالات 0

تعداد صفحات : 10 صفحه

مجموعه افرادی که برای دریافت خون به بانک خون مراجعه نموده اند در 50 روز به شرح زیر است

مجموعه را مرتب می نمائیم

دسته بندی اطلاعات

دامنه تغییرات (R)

تغییرات (R)

تعداد دسته ها (K)

طول دسته ها (C)

نشان هر دسته (xi)

شاخص های مرکزی

میانه

مد

میانگین

جدول دسته بندی داده ها

شاخص های پراکندگی

واریانس

انحراف معیار

ضریب تغییرات

ضریب چولگی

ضریب کشیدگی

نمودارها

نمودار مستطیلی

نمودار چند ضلعی

نمودار دایره ای

مجموعه افرادی که برای اهدای خون به بانک خون مراجعه نموده اند در 50 روز به شرح زیر است

مجموعه را مرتب می نمائیم

دسته بندی اطلاعات

دامنه تغییرات (R)

تغییرات (R)

تعداد دسته ها (K)

طول دسته ها (C)

نشان هر دسته (xi)

شاخص های مرکزی

میانه

مد

میانگین

جدول دسته بندی داده ها

شاخص های پراکندگی

واریانس

انحراف معیار

ضریب تغییرات

ضریب چولگی

ضریب کشیدگی

نمودارها

نمودار مستطیلی

نمودار چند ضلعی

ضریب همبستگی

معادله خط رگرسیون

خطای رگرسیون

منبع

آمار افرادی که برای دریافت خون مراجعه کرده اند
خرید و دانلود | 21,000 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

آمار مطالعه و تاثیر ناشی آن بر جامعه

دسته بندی : آمار و احتمالات 0

تعداد صفحات : 13 صفحه

مقدمه

مشخصات

جامعه

نمونه

روش جمع آوری

داده ها

نمودار مستطیلی

نمودار میله ای

نمودار چندبر

نمودار دایره ای « درصدی و درجه ای »

نمودار جعبه ای

انحراف معیار

آمار مطالعه و تاثیر ناشی آن بر جامعه
خرید و دانلود | 21,000 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

آمار میانگین قد دانش آموزان

دسته بندی : آمار و احتمالات 0

تعداد صفحات : 11 صفحه

داده ها

جدول توزیع فراوانی

محاسبه مد

محاسبه میانه

محاسبه میانگین

محاسبه چارک اول Q1

محاسبه چارک دوم

محاسبه چارک سوم

محاسبه دهک اول

محاسبه دهک دوم

محاسبه دهک سوم

محاسبه دهک چهارم

محاسبه دهک پنجم

محاسبه دهک ششم

محاسبه دهک هفتم

محاسبه دهک هشتم

محاسبه دهک نهم

محاسبه صدک پنجم

محاسبه واریانس و انحراف معیار

آمار میانگین قد دانش آموزان
خرید و دانلود | 21,000 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

مفاهیم آماری

دسته بندی : آمار و احتمالات 0

تعداد صفحات : 13 صفحه

مفاهیم آماری

پیش گفتار

مقدمه

فصل اول

تعریف آمار

جامعه آماری

متغیر پیوسته و گسسته

توزیع فراوانی

فصل دوم شاخص ها ی تمایل

فصل سوم شاخص های پراکندگی

فصل چهارم شاخص های رابطه ای

فصل پنجم تجزیه وتحلیل شاخص ها

مقیاس Z (مقدار استاندارد) به صورت زیر تعریف می گردد

فصل هفتم تفاوت بین دو میانگین

فصل هشتم آزمون فرضیه ها

مفاهیم آماری
خرید و دانلود | 21,000 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

تعریف آمار

دسته بندی : آمار و احتمالات 0

تعداد صفحات : 19 صفحه

تعریف آمار

واژه آمار

علم آمار

ویژگی علم آمار

خوصوصیات واحد آماری

روشهای مختلف جمع آوری اطلاعات

استفاده از اطلاعات موجود

مشاهده

مصاحبه

بحث های گروهی متمرکز

پرسشنامه

جمعیت (جامعه آماری)

نمایش جمعیت

سرشماری

نکات قابل توجه در سرشماری

مشکلات حاشیه ای در سرشماری

مشکلات اصلی در سرشماری

نمونه

نمایش نمونه

نمونه اریب

نمونه نا اریب

روش نمونه گیری

انواع روشهای نمونه گیری

نمونه گیری تصادفی ساده

انواع نمونه گیری تصادفی ساده

نمونه گیری تصادفی ساده با جایگذاری

روش نمونه گیری تصادفی ساده بدون جایگذاری

انتخاب اجرای نمونه گیری تصادفی ساده

انتخاب نمونه گیری تصادفی ساده با قرعه

برای با جایگذاری به صورت ذیل عمل میشود

برای حالت بدون جایگذاری بصورت زیر عمل می شود

نمونه گیری تصادفی ساده با استفاده از اعداد تصادفی

خصوصیات نمونه گیری تصادفی ساده

منبع

تعریف آمار
خرید و دانلود | 23,000 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

بررسی آمار مشکلات آموزش و پرورش

دسته بندی : آمار و احتمالات 0

تعداد صفحات : 16 صفحه

مشکلات آموزش و پرورش

مقدمه

مشکلات کمی و کیفی آموزش و پرورش ایران در قرن آمار دانش آموزان معتادعلل روی آوردن دانش آموزان به مصرف مواد مخدر

اعتبارات تخصیص یافته دولتی وروشهای پیشگیری

منابع و ماخذ

بررسی آمار مشکلات آموزش و پرورش
خرید و دانلود | 23,000 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

کاربرد علم آمار

دسته بندی : آمار و احتمالات 0

تعداد صفحات : 30 صفحه

کاربرد علم آمار

وضعیت سنوات خدمتی

وضعیت تحصیلات

وضعیت استخدام

وضعیت جنسیت

بحث و نتیجه گیری

کتاب آموزشی آنالیز آماری داده ها در SPSS 11

کاربرد علم آمار
خرید و دانلود | 35,000 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...